oceń nas na fb
§ 1 Zasady ogólne

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego sensedubai.com (dalej jako: „Sklep” lub „SENSE DUBAI”), zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako: „RODO”).
2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie administratorem danych jest Nina Kowalewska-Motlik prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Nina Kowalewska-Motlik Nina Kowalewska z siedzibą w Warszawie (02-946), ul. Biedronki 16, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 5210412349, REGON: 012517521, zwana dalej SENSE DUBAI.
3. SENSE DUBAI dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Klientów odwiedzających Sklep.

§ 2 Jak zbieramy dane?

1. SENSE DUBAI zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.
2. Dane osobowe Klientów są zbierane w celu:
a. utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem w Sklepie – na podstawie zgody udzielonej przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
b. składania i realizacji zamówienia w Sklepie – w celu realizacji umowy pomiędzy Klientem a Sklepem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
c. prowadzenia programu lojalnościowego dla uczestników Programu lojalnościowego – Sklepie – na podstawie zgody udzielonej przez Klienta (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
d. subskrypcji biuletynu informacyjnego, tj. Newslettera na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f).

§ 3 Przetwarzanie danych w celu rejestracji i zarządzania kontem w Sklepie

1. W celu rejestracji i prowadzenia konta w Sklepie przetwarzane są następujące dane: adres e-mail oraz opcjonalnie imię i nazwisko.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail jest niezbędne dla rejestracji i prowadzenia konta przez Klienta.
3. Podczas rejestracji konta w Sklepie Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Klient może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych.
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu rejestracji i zarządzania kontem będą przetwarzane przez czas prowadzenia konta przez Klienta oraz do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania tych danych lub wycofania zgody.

§ 4 Przetwarzanie danych w celu składania i realizacji zamówienia w Sklepie

1. W celu składania i realizacji zamówienia lub zamówień w Sklepie przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, dane adresowe: kod pocztowy i miejscowość, ulica wraz z numerem domu/mieszkania oraz numer telefonu.
2. W przypadku przedsiębiorców przetwarzane dodatkowo mogą być następujące dane: firma przedsiębiorcy oraz numer NIP przedsiębiorcy
3. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych osobowych, o których mowa w pkt. 1 jest niezbędne dla realizacji zamówienia w Sklepie.
4. W przypadku dokonania zakupu w Sklepie dane osobowe mogą być przekazywane firmie kurierskiej, w celu dostarczenia zamówionych towarów.
5. W przypadku, gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayU, jego dane osobowe są przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji płatności spółce PayU S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-166), przy ul. Grunwaldzkiej 182, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000274399. W przypadku gdy Klient wybierze płatność poprzez system PayPal, jego dane osobowe będą przekazywane w zakresie niezbędnym dla realizacji poprzez system PayPal sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000289372.
6. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu składania i realizacji zamówienia w Sklepie będą przetwarzane przez czas współpracy z Klientem w tym zakresie oraz do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania tych danych, chyba że Administrator jest zobowiązany do przetwarzania niektórych danych na podstawie szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).

§ 5 Przetwarzanie danych w celu składania i realizacji zamówienia w Sklepie

1. W celu prowadzenia programu lojalnościowego w Sklepie przetwarzane są następujące dane: imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
2. Podanie danych jest dobrowolne, jednak podanie danych identyfikacyjnych oraz kontaktowych jest niezbędne dla uczestnictwa przez uczestnika w programie lojalnościowym Sklepu.
3. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu składania i realizacji zamówienia w Sklepie będą przetwarzane przez czas współpracy z Klientem w tym zakresie oraz do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania tych danych, chyba że Administrator jest zobowiązany do przetwarzania niektórych danych na podstawie szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego).
4. Dane będą przetwarzane przez czas organizacji przez Sklep programu lojalnościowego lub do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania tych danych lub wycofania zgody, chyba że Administrator jest zobowiązany do przetwarzania niektórych danych na podstawie szczególnych przepisów prawa (m.in. prawa podatkowego)

§ 6 Przetwarzanie danych w celu prowadzenia Newslettera
1. W celu subskrypcji biuletynu informacyjnego, tj. Newslettera przetwarzane są następujące dane: adres e-mail.
2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak podanie adresu e-mail jest niezbędne dla wysyłki Newslettera.
3. W przypadku, gdy Klient dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter) na jego adres e-mail SENSE DUBAI będzie wysyłał wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Sklepie.
4. Dane osobowe Klienta przetwarzane w celu subskrypcji Newslettera będą przetwarzane przez czas subskrypcji Newslettera oraz do czasu zgłoszenia ewentualnego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania tych danych lub wycofania zgody.

§ 7 Mechanizm cookies, adres IP, dane nawigacyjne

1. Podczas korzystania ze stron internetowych Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego– w celu realizacji uzasadnionego interesu administratora.
2. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie.
3. Sklep używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez SENSE DUBAI na komputerze osoby odwiedzającej Sklep, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez SENSE DUBAI produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Sklep. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Sklepie.
4. SENSE DUBAI wykorzystuje dwa typy plików cookies:
a. Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
b. Cookies trwałe: są przechowywane w pamięci urządzenia końcowego Klienta i pozostają tam do momentu ich skasowania lub wygaśnięcia. Mechanizm cookies trwałych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Klientów.
5. SENSE DUBAI wykorzystuje Cookies własne w celu:
a. uwierzytelniania Klienta w Sklepie i zapewnienia sesji Klienta w Sklepie (po zalogowaniu), dzięki której Klient nie musi na każdej podstronie Sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;
b. analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Klienci Sklepu korzystają ze Strony Internetowej Sklepu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości.
6. SENSE DUBAI wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:
a. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisów społecznościowych używając w tym celu narzędzia addthis.com (administrator cookies zewnętrznego: AddThis, Inc. z siedzibą w USA);
b. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);
c. popularyzacji Sklepu za pomocą serwisu społecznościowego twitter.com (administrator cookies zewnętrznego: Twitter Inc. z siedzibą w USA);
7. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Klientów Sklepu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Klientów wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Klienci mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie ze Sklepu będzie możliwe, poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.
8. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:
a. przeglądarka Internet Explorer
b. przeglądarka Mozilla Firefox;
c. przeglądarka Chrome;
d. przeglądarka Safari;
e. przeglądarka Opera.

9. SENSE DUBAI może gromadzić adresy IP Klientów. Adres IP to numer przydzielany komputerowi osoby odwiedzającej Sklep przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany komputerowi dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez SENSE DUBAI przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin), jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Sklepu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Sklepu.
10. Sklep zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. SENSE DUBAI nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące.
11. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Klientom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Sklepu do preferencji Klientów, a także administrowania Sklepem ma podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora.
12. Podanie powyższych danych jest dobrowolne.
13. Dane, o których mowa powyżej, będą przechowywane przez czas trwania poszczególnych sesji (odwiedzin Sklepu). W wypadku, w którym dane Klienta będą przetwarzane na podstawie zgody udzielonej w odrębnym formularzu, to czas przechowywania tych danych będzie wskazany w tym formularzu jeszcze przed udzieleniem zgody.

§ 8 Dostęp do danych i zabezpieczenia

1. Dostęp do danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu mają jedynie uprawnieni pracownicy SENSE DUBAI.
2. Dane osobowe Klientów mogą być przekazywane innym podmiotom na podstawie przepisów prawa lub zgody wyrażonej przez Klienta, na zasadach określonych w § 3,4,5 i 6 niniejszej Polityki prywatności.
3. SENSE DUBAI zapewnia Klientom, którzy posiadają konto, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do konta w Sklepie.
4. Klient, którego dane są przetwarzane ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. Każdy z Klientów, którego dane osobowe przetwarzane są na podstawie wyrażonej przez Klienta zgody mają prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
5. SENSE DUBAI może odmówić usunięcia danych Klienta, jeśli ten naruszył obowiązujący w Sklepie regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności, a w szczególności dochodzenia przez SENSE DUBAI roszczeń od danego Klienta.
6. W przypadku, gdy Klient posiadający konto w Sklepie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu Sklep umożliwia wygenerowanie nowego hasła. SENSE DUBAI nie wysyła przypomnienia hasła. Hasło jest przechowywane w formie zaszyfrowanej, w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Nie pamiętasz hasła”, podanym przy formularzu logowania do konta w Sklepie. Klient na adres poczty elektronicznej podany podczas rejestracji lub zapisany w ostatniej zmianie profilu konta otrzyma wiadomość elektroniczną zawierającą przekierowanie do dedykowanego formularza udostępnionego na stronie internetowej Sklepu, gdzie Klient będzie miał możliwość ustalenia nowego hasła.
7. SENSE DUBAI nigdy nie wysyła żadnej korespondencji, w tym korespondencji elektronicznej z prośbą o podanie danych do logowania, a w szczególności hasła dostępowego do konta Klienta.
8. Każda osoba której danej są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych dotyczących tej osoby narusza przepisy RODO.

§ 9 Zmiany Polityki Prywatności

1. Okresowo możemy aktualizować niniejszą Politykę. Kiedy tak się stanie, zmiany zostaną opublikowane na naszej Stronie. Jeśli Użytkownik nie zgadza się z takimi zmianami, powinien zaprzestać korzystania z naszej Strony. W przypadku wprowadzenia istotnych zmian w niniejszej Polityce poinformujemy o nich Użytkowników publikując widoczną informację na naszej Stronie przez okres 30 dni.
2. Pytania związane z Polityką Prywatności, w tym związane z zasady przetwarzania danych osobowych w SENSE DUBAI prosimy kierować na adres: sklep@sensedubai.com.
3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.